• +662-001-2978
  • 085-918-0136
  • Email : info@getinsight.co.th เปิดทำการ จันทร์ - เสาร์ | 8.30 - 17.30 น.

เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า | Fluke

Fluke Ti450 SF6Fluke Ti450 SF6 กล้องถ่ายภาพความร้อนพร้อมตรวจจับก๊าซ SF6

การรั่วไหลของก๊าซ SF6 หมายถึงการสูญเสียฉนวนไฟฟ้าภายในสวิตช์และอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ SF6

Fluke Ti450 Fluke Ti400 Fluke Ti300 Fluke  Ti200


Fluke Ti450, Ti400, Ti300, Ti200 กล้องอินฟราเรดถ่ายภาพความร้อนรุ่นใหม่

Fluke TiX560 Fluke  TiX520 Fluke  TiX500


Fluke TiX560, TiX520, TiX500 กล้องถ่ายภาพความร้อนที่

ด้วยจอทัชสกรีนที่ใหญ่กว่าใครถึง 5.7 นิ้ว ความละเอียดภาพความร้อน

Fluke TiX1000  | TiX660 | TiX640


Fluke TiX1000 Fluke  TiX660 Fluke  TiX640 กล้องถ่ายภาพความร้อนความคมชัดสูง 

 Fluke TiX500   Fluke Ti450  Fluke TiS75


Fluke TiX500 | Fluke Ti450 |  Fluke TiS75  กล้องถ่ายภาพความร้อน 

Articles View Hits
161747
บริษัท เก็ต อินไซต์ อินโนเวชั่น จำกัด
Tel : +66(0)85-9180136  Fax: +66(0)2-0012978 Email : info@getinsight.co.th  FB : facebook.com/CableNetworkWifiTester
©2021 GET INSIGHT INNOVATION CO., LTD., All Rights Reserved